• nybjtp

Máy móc và Thiết bị

máy POY

máy POY1
máy POY14
máy POY15
Máy POY
Máy POY1
máy POY6
máy POY7
máy POY8
máy POY9

Máy tạo vân BAMARG

BAMARG-Texturing-Machines1
BAMARG-Texturing-Machines2
BAMARG-Texturing-Machines3
BAMARG-Texturing-Machines4
BAMARG-Texturing-Machines5
BAMARG-Texturing-Machines15
BAMARG-Texturing-Machines7
BAMARG-Texturing-Machines8
BAMARG-Texturing-Machines9
BAMARG-Texturing-Machines10
BAMARG-Texturing-Machines11
BAMARG-Texturing-Machines12
BAMARG-Texturing-Machines13
BAMARG-Texturing-Machines16
BAMARG-Texturing-Machines18

máy xoắn

Máy Xoắn1
Máy Xoắn2
Máy Xoắn3
Máy Xoắn4
Máy Xoắn5
Máy Xoắn6

Máy dệt kim tròn

Máy Dệt Kim Tròn1
Máy-Dệt Kim Tròn2
Máy Dệt Kim Tròn3

Euiqpments khác

Khác-Euiqpments10
Khác-Euiqpments9
Khác-Euiqpments1
Khác-Euiqpments2
Khác-Euiqpments3
Khác-Euiqpments7
Khác-Euiqpments1